Najpredávanejšia spätná klapka séria Staufix DN 50

blog-ksb_w_73070_1

Ako chrániť domácnosť pred spätným vzdutím z kanalizácie? Ako zabrániť finančným škodám na majetku? 
Menšie potrubia rozmeru DN 50 alebo DN 75 je možné pred spätným vzdutím chrániť spätnou klapkou / spätným uzáverom Staufix DN 50 alebo Staufix DN 75.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bežne ide o odpadové vody zo sprchy alebo umývadla umiestnených v pivnici pod hladinou spätného vzdutia. Oba uvedené produkty obsahujú dve plastové spätné klapky a núdzový uzáver pre manuálne uzavretie potrubia. Montáž sa vykonáva na priebežné gravitačné potrubie.

Klapky Staufix DN 50 a DN 75 s dvojitou klapkou tiež umožňujú optimálne čistenie potrubia, údržbu je možné vykonávať bez potreby akýchkoľvek nástrojov. Súčasťou dodávky je tiež ľahko pripevniteľný nástenný držiak.

Veľmi významnou výhodou tejto série je garancia výrobcu KESSEL na funkčnosť a vodotesnosť klapky do 5 m vodného stĺpca.

 

č. 73050

 

č. 73070

SERVIS KLAPKY

Pre bezpečnú prevádzku spätnej klapky ešte jedna rada prevádzkovateľovi objektu: treba pamätať na normou predpísaný servisný interval čistenia týchto zariadení a to v polročnom intervale. Rozobratie a zloženie klapky Staufix je záležitosťou niekoľkých minút, čo znamená, že finančnú úsporu ocení nielen vodoinštalatér, ale aj investor. 

ZÁVER

Účel použitia týchto produktov je vhodný na šedú odpadovú vodu (bez fekálií). Oba rozmery pribežnej klapky Staufix DN 50 aj Staufix DN 75 slúžia ako pasívna ochrana proti spätnému vzdutiu.  Vhodnosť použitia aj pri rekonštrukčných prácach.

Výhody série Staufix je možné zhrnúť do jedinej myšlienky: Výrobcom garantovaná funkčnosť i vodotesnosť ako samotnej spätnej klapky, tak aj horného veka na telese klapky. Cieľ zákazníka bude dosiahnutý - žiadna voda v garáži ani v suterénoch.