KESSEL Kanalizačná spätná klapka Staufix Typ 2

blog-ksb_w_73125

Ako chrániť domácnosť pred spätným vzdutím z kanalizácie? Ako zabrániť finančným škodám na majetku? 

Originál od nemeckej firmy KESSEL. Spätná klapka Staufix udrží odpadovú vodu a hlodavce mimo suterénu. Ochráni jednotlivé odvodňovacie prvky ako sprchu, umývadlo a pračku, ktoré sú umiestnené pod hladinou spätného vzdutia.

 

 

 

 

 

 

Veľmi významnou výhodou tejto série je garancia výrobcu KESSEL na funkčnosť a vodotesnosť klapky i horného veka do 0,5 bar (= do 5 m vodného stĺpca). Staufix predstavuje kvalitu, ktorá dodá zákazníkovi pocit bezpečia a istoty. Tesnenie je zalisované priamo do plastovej klapky.

Kanalizačná klapka Staufix typu 2 je produkt s dvomi plastovými klapkami a núdzovým uzáverom pre manuálne uzavretie potrubia v rozsahu DN 110 / 125 / 150 /200. Montáž sa vykonáva na priebežné gravitačné potrubie.

VÝHODY SÉRIE STAUFIX

1.  Séria Staufix spája dve základné funkcie: funkciu spätnej klapky a funkciu čistiaceho otvoru zároveň. Pri inštalácií na gravitačné potrubie sa zabuduje iba Staufix, namiesto dvoch rôznych produktov: čistiaceho otvoru a spätnej klapky. To znamená zníženie nákladov pre investora.

2.  Odolnosť voči korózií: kvalitný ABS-materiál, z ktorého je teleso klapky a horné veko zhotovené, je zárukou odolnosti na každý druh odpadovej vody. Žiaden kov, žiadna hrdza.

3.  Pre radu 731* série Staufix je údržbu možné vykonať bez náradia. Demontáž a montáž horného veka nevyžaduje žiadne pracovné náradie.

4.  Vhodnosť použitia aj v prípade rekonštrukcie. Teleso Staufix ponúka prirodzený spád medzi prítokom a výtokom 7 mm. Výmena telesa na potrubí je jednoduchá a to všetko pri zachovanom spáde potrubia.

5.  Tlakovou skúškou je možné preveriť vodotesnosť oboch uzavieracích klapiek. Postačuje odskrutkovať zátku, nasadiť lievik a testovať...

6.  Ako príslušenstvo možno zakúpiť nerezovú klapku ako ochranu proti hlodavcom, platí pre sériu 731*.

   


SERVIS KLAPKY

Pre bezpečnú prevádzku spätnej klapky ešte jedna rada prevádzkovateľovi objektu: treba pamätať na normou predpísaný servisný interval čistenia týchto zariadení a to v polročnom intervale. Rozobratie a zloženie klapky Staufix je záležitosťou niekoľkých minút. 

ZÁVER

Účel použitia týchto produktov je vhodný na šedú odpadovú vodu (bez fekálií). Séria Staufix typu 2 slúži ako pasívna ochrana proti spätnému vzdutiu. 

Výhody série Staufix je možné zhrnúť do jedinej myšlienky: Výrobcom garantovaná funkčnosť a vodotesnosť klapky i horného veka do 0,5 bar (= do 5 m vodného stĺpca). Cieľ zákazníka bude dosiahnutý: ochrana pred zatopením podpivničených priestorov.