Najbežnejší typ spätnej klapky do pivnice

blog-ksb_w_73070_1

Ako chrániť domácnosť pred spätným vzdutím z kanalizácie? Ako zabrániť finančným škodám na majetku? 
Menšie potrubia rozmeru DN 50 alebo DN 75 je možné pred spätným vzdutím chrániť spätnou klapkou / spätným uzáverom Staufix DN 50 alebo Staufix DN 75.

Bežne ide o odpadové vody zo sprchy alebo umývadla umiestnených v pivnici pod hladinou spätného vzdutia. Oba uvedené produkty obsahujú dve plastové spätné klapky a núdzový uzáver pre manuálne uzavretie potrubia. Montáž sa vykonáva na priebežné gravitačné potrubie.

Zákazníkovi sa ponúka jednoduché a nenáročné riešenie vo forme pasívnej ochrany pred spätným vzdutím.
Veľmi významnou výhodou tejto série je garancia výrobcu KESSEL na funkčnosť a vodotesnosť klapky do 5 m vodného stĺpca. V prípade potreby je možné uzavrieť klapku manuálne pomocou uzáveru.

 

VÝHODY SÉRIE STAUFIX:

1.  Séria Staufix spája dve základné funkcie: funkciu spätnej klapky a funkciu čistiaceho otvoru zároveň. Pri inštalácií na gravitačné potrubie sa zabuduje iba Staufix, namiesto dvoch rôznych produktov: čistiaci otvor a spätná klapka. To umožňuje zvýšiť efektivitu práce inštalačnej firmy.

2.  Odolnosť voči korózií: kvalitný ABS-materiál, z ktorého je teleso klapky a horné veko zhotovené, je zárukou odolnosti na každý druh odpadovej vody.

3.  Údržbu je možné vykonať bez náradia. Demontáž a montáž horného veka nevyžaduje žiadne pracovné náradie.

4.  Vhodnosť použitia aj v prípade rekonštrukcie. Samotné teleso má prirodzený spád medzi prítokom a výtokom. Výmena telesa na potrubí je jednoduchá a to všetko pri zachovanom spáde potrubia.

SERVIS KLAPKY

Pre bezpečnú prevádzku spätnej klapky ešte jedna rada prevádzkovateľovi objektu: treba pamätať na normou predpísaný servisný interval čistenia týchto zariadení a to v polročnom intervale. Rozobratie a zloženie klapky Staufix je záležitosťou niekoľkých minút. 

ZÁVER

Účel použitia týchto produktov je vhodný na šedú odpadovú vodu (bez fekálií). Oba rozmery pribežnej klapky Staufix DN 50 aj Staufix DN 75 sú okamžite k dodaniu. 

Výhody série Staufix je možné zhrnúť do jedinej myšlienky: Výrobcom garantovaná funkčnosť i vodotesnosť do 5 m vodného stĺpca ako samotnej spätnej klapky, tak aj horného veka na telese klapky. Cieľ zákazníka bude dosiahnutý - žiadna voda v garáži ani v suterénoch.