Staufix kanalizačná spätná klapka - originál od KESSEL AG

blog-ksb_w_73125

Séria Staufix predstavuje originál kanalizačnej spätnej klapky od nemeckej firmy KESSEL. Séria Staufix sa vyrába od založenia firmy KESSEL v roku 1963 a slúži ako pasívna ochrana pred spätným vzdutím z kanalizácie.

Cieľom je udržať odpadovú vodu a hlodavce mimo suterénu, ochrániť jednotlivé odvodňovacie prvky ako sprchu, umývadlo a pračku, ktoré sú umiestnené pod hladinou spätného vzdutia.

Kanalizačná klapka Staufix typu 2 je produkt s dvomi plastovými klapkami a núdzovým uzáverom pre manuálne uzavretie potrubia v rozsahu DN 110 / 125 / 150 / 200. Montáž sa vykonáva na priebežné gravitačné potrubie.

 

VÝHODY SÉRIE STAUFIX

1.  Séria Staufix spája dve základné funkcie: funkciu spätnej klapky a funkciu čistiaceho otvoru zároveň. Pri inštalácií na gravitačné potrubie sa zabuduje iba Staufix, namiesto dvoch rôznych produktov: čistiaceho otvoru a spätnej klapky. To znamená zníženie nákladov pre investora.

2.  Odolnosť voči korózií: kvalitný ABS-materiál, z ktorého je teleso klapky a horné veko zhotovené, je zárukou odolnosti na každý druh odpadovej vody. Žiaden kov, žiadna hrdza.

3.  Pre radu 731* série Staufix je údržbu možné vykonať bez náradia. Demontáž a montáž horného veka nevyžaduje žiadne pracovné náradie.

4.  Vhodnosť použitia aj v prípade rekonštrukcie. Teleso Staufix ponúka prirodzený spád medzi prítokom a výtokom 7 mm. Výmena telesa na potrubí je jednoduchá a to všetko pri zachovanom spáde potrubia.

5.  Ako príslušenstvo možno zakúpiť nerezovú klapku ako ochranu proti hlodavcom, platí pre sériu 731*.

ZÁVER

Účel použitia týchto produktov je vhodný na šedú odpadovú vodu (bez fekálií). Séria Staufix typu 2 slúži ako pasívna ochrana proti spätnému vzdutiu. 

Výhody série Staufix je možné zhrnúť do jedinej myšlienky: Výrobcom garantovaná funkčnosť a vodotesnosť klapky i horného veka do 0,5 bar (= do 5 m vodného stĺpca). Cieľ zákazníka bude dosiahnutý: ochrana pred zatopením pivničných priestorov.