Systém SmartSelect pre návrh technologických zariadení

smartselect1

 

Systém SmartSelect od firmy KESSEL AG znamená systémové riešenie pre návrh technologických zariadení ako sú odlučovače tukov alebo prečerpávacie stanice odpadových vôd.

 

 

 

 

 

 

 

Program je online dostupný na webových stránkách KESSEL AG konfiguračný program SmartSelect. 

Zabezpečí jednoduchý a rýchly návrh pre architektov a projektantov.

S ukážkou a zaškolením Vám zadarmo pomôže importér firma KALA Myjava s.r.o.


Systém SmartSelect umožňuje:

1. Zadávať vstupné parametre

2. Ponúka široký výber vhodných zariadení podľa miesta inštalácie

3. Uloženie a archiváciu projektov pre ďalšie úpravy

4. Výsledkom je výstup vo formáte PDF aj s odkazmi na príslušné produkty vrátane CAD-dát a BIM-dát.