Pumpfix F - prvá automatická klapka s čerpadlom na gravitačné potrubie

_pumpfix-f
 
"Cena je to, čo zaplatíte. Hodnota je to, čo dostanete." Tento výrok Warrena Buffetta najlepšie vystihuje pocit bezpečia, istoty a ochrany pred spätným vzdutím z kanalizácie.


PRINCÍP ČINNOSTI

Hybridné čerpacie stanice Pumpfix F ponúkajú aktívnu ochranu pred spätným vzdutím. V podstate ide o kombináciu automatickej spätnej klapky s čerpadlom na gravitačnom potrubí. Zariadenie pracuje v normálnom režime gravitačne a odpadové vody odtekajú potrubím samospádom a to bez spotreby elektrickej energie. V prípade spätného vzdutia sonda uzavrie automatickú spätnú klapku na potrubí a pritekajúca voda je prečerpávaná čerpadlom ponad klapku do kanalizácie. Čerpadlo s rezacími nožmi dokáže prečerpávať aj splaškové odpadové vody.

Nemeckí inžinieri vypracovali aj dômyslený mechanizmus fungovania klapky počas výpadku elektrickej energie: V riadiacom rozvádzači Komfort je umiestnený záložný zdroj, ktorý dokáže uzavrieť klapku servomotorom. Pochopiteľne, že počas výpadku elektrickej energie nebude fungovať čerpadlo.

Prevádzka hybridného čerpacieho systému spotrebuje oveľa menej elektrickej energie než tradičné prečerpávacie systémy, ktoré pracujú v nepretržitom režime. To je hlavnou výhodou, prečo vybrať hybridný čerpací systém od firmy KESSEL.

Okrem toho treba zohľadniť aj maximálny komfort, nízke prevádzkové náklady (výrazná úspora elektrickej energie oproti konkurencií) a minimálne ročné náklady spojené s údržbou zariadenia. Tieto argumenty ocení každý investor.  


ŠTANDARDNÉ RIEŠENIE

Štandardne je produkt Pumpfix F vyrábaný v rozmeroch DN 110, DN 125, DN 160 a DN 200 (Pozn.: DN 200 má hydraulický prietok DN 160). Vhodné použitie pre splaškové odpadové vody alebo bez splaškov.

Hybridné čerpacie stanice majú vhodné použitie vo väčšine prípadov v rodinných domoch, napr. pod nájazdovou rampou do garáže.
Za účelom konzultácie kontaktujte firmu KALA Myjava s.r.o  = > > formulár TU.

Článok:  Ako funguje hybridná čerpacia stanica Pumpfix F? Gravitačne a prevažne bez elektriny.