Hybridná čerpacia stanica na odpadové vody

hybridna-cerpacia-stanica

PRINCÍP ČINNOSTI

Hybridné čerpacie stanice Pumpfix F / Ecolift XL ponúkajú aktívnu ochranu pred spätným vzdutím. V podstate ide o kombináciu automatickej spätnej klapky na gravitačnom potrubí spolu s čerpadlom /-ami. Zariadenie pracuje v normálnom režime gravitačne a odpadové vody odtekajú potrubím samospádom a to bez spotreby elektrickej energie. V prípade spätného vzdutia sonda uzavrie automatickú spätnú klapku na potrubí a pritekajúca voda je prečerpávaná čerpadlom /-ami ponad klapku do kanalizácie.

 

 

 

 

 

Nemeckí inžinieri vypracovali aj dômyslený mechanizmus fungovania klapky počas výpadku elektrickej energie: V riadiacom rozvádzači Komfort je umiestnený záložný zdroj, ktorý dokáže uzavrieť klapku servomotorom. Pochopiteľne, že počas výpadku elektrickej energie nebude fungovať ani jedno čerpadlo.

Prevádzka hybridného čerpacieho systému spotrebuje oveľa menej elektrickej energie než tradičné prečerpávacie systémy, ktoré pracujú v nepretržitom režime. To je hlavnou výhodou, prečo vybrať hybridný čerpací systém od firmy KESSEL.

Okrem toho treba zohľadniť aj maximálny komfort, nízke prevádzkové náklady (výrazná úspora elektrickej energie oproti konkurencií) a minimálne ročné náklady spojené s údržbou zariadenia. Tieto argumenty ocení každý investor.  


PROJEKTOVÉ RIEŠENIE

Štandardne sú tieto zariadenia ponúkané na gravitačné potrubia DN 160 – DN 200. K dispozícií vieme ponúknuť aj individuálne riešenie na väčšie potrubia. Vhodné použitie pre splaškové odpadové vody alebo bez splaškov.

Hybridné čerpacie stanice majú vhodné použitie v rodinných domoch, ale aj vo väčších objektoch.
Za účelom konzultácie kontaktujte firmu KALA Myjava s.r.o TU.