Vpusty Ecoguss s protipožiarnou ochranou

vpust_s_fire_kit_uz__verom
PRI VÝBERE POUŽITÝCH KOMPONENTOV DO PROJEKTU SÚ DÔLEŽITÉ NAJMÄ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE POŽIARNEJ OCHRANY.
PLATÍ TO NAJMÄ V PRÍPADE PODZEMNÝCH PARKOVÍSK V OBCHODNÝCH CENTRÁCH A BYTOVÝCH DOMOCH.

 

 

 

 

 

  

Firma KESSEL ponúka profesionálne riešenie požiarnych prestupov. 
Ponúkame do pozornosti sériu kompozitných vpustov Ecoguss. Tieto môžu byť vybavené protipožiarnymi upchávkami Fire-Kit. V prípade, že oheň prenikne cez potrubie do odtokového telesa, protipožiarna súprava uzavrie hrdlo potrubia proti plameňu i dymu.
Okrem vnútornej upchávky je vpust uložený do montážnej súpravy Quick-Fit, ktorá taktiež obsahuje vonkajšiu protipožiarnu upchávku. Táto vyplní priestor medzi samotným vpustom a betónom.

Našim cieľom je zrealizovať 100% riešenie protipožiarnej ochrany.

Fire-Kit spĺňa najvyššiu triedu požiarnej odolnosti R 120 a zabraňuje tak šíreniu požiaru po dobu minimálne 120 minút.
Okrem protipožiarnej ochrany zohráva na parkoviskách dôležitú úlohu aj odolnosť vpustov. Zabudované odtokové systémy Ecoguss sú mimoriadne stabilné a robustné. Na rozdiel od liatych žľabov sú odolné voči korózií a nevyžadujú náter, ktorý môže pri dlhšom používaní v dôsledku opotrebovania stratiť svoje ochranné vlastnosti.
V kombinácií s protipožiarnou upchávkou Fire-Kit získate vysokú kvalitu odvodnenia objektu aj s vysokým stupňom protipožiarnej odolnosti.