Výhody vpustov Ecoguss pre všetky fázy projektu

ecoguss-projekt-header_1_____k__pia

Výhody vpustov Ecoguss pre všetky fázy projektu

Vo veľkých komerčných a verejných budovách sa nachádza veľké množstvo odtokových bodov.

Preto je potrebné, aby technológia odtoku pokrývala obzvlášť široký rozsah aplikácií a spĺňala špecifické požiadavky. Špecializovaní projektanti preto musia presne skontrolovať, ktoré materiály sú vhodné pre miesto inštalácie. Do úvahy treba brať vhodnosť materiálov pre danú inštaláciu.

 

 

 

 

Faktom zostáva,  že odtoky z liatiny, nehrdzavejúcej ocele a plastu sú vhodné len pre určité druhy odpadových vôd a podmienky prostredia. Vpusty vyrobené z kompozitných materiálov bez potreby uzemnenia ako je Ecoguss, ponúkajú univerzálne riešenie pre odvodnenie budov, parkovísk, striech a dvorov. V článku sa dozviete, prečo je tomu tak.

PREČO SI VYBRAŤ VPUSTY ECOGUSS?

Zjednoduší sa celý proces trvania projektu. Od výberu, až po samotnú inštaláciu. Vpusty Ecoguss sú vyrobené z kompozitných materiálov a spĺňajú technickú normu STN EN 1253. Naproti tomu vpusty z liatiny, nehrdzavejúcej ocele a plastové vpusty nie sú vhodné vždy. 

Ecoguss je kompozitný materiál s kovovými a plastovými časťami, ktorý ponúka univerzálne riešenie pre odvodnenie budov, parkovísk, striech a dvorov. Zjednocuje výhody všetkých konvenčných materiálov, čo uľahčuje výber produktov a údržbu profesionálneho odvodnenia podľa smerníc s minimálnym úsilím.

 

VŠETKY VÝHODY KONVENČNÝCH RIEŠENÍ

Kompozitný materiál Ecoguss s kovovými a plastovými časťami spája výhodné vlastnosti všetkých konvenčných materiálov. To nielen zjednodušuje výber produktov, ale aj špecializovaným projektantom uľahčuje údržbu profesionálneho odvodnenia v súlade so smernicami. A to s minimálnym úsilím pri plánovaní.

VÝHODY PLÁNOVANIA SÚ ZJAVNÉ UŽ NA PRVÝ POHĽAD

VĎAKA UNIVERZÁLNYM MOŽNOSTIAM VYUŽITIA A JEDNODUCHEJ INŠTALÁCII UŠETRÍTE NA ČASE AJ ROZPOČTE.
  1. UMOŽŇUJE JEDNODUCHŠIE PLÁNOVANIE PROJEKTU: DODRŽIAVANIE ČASOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH RÁMCOV VĎAKA UNIVERZÁLNYM MOŽNOSTIAM POUŽITIA A NEKOMPLIKOVANEJ INŠTALÁCII BEZ POTREBY UZEMNENIA

  2. KOMPOZITNÉ ODTOKY SPĹŇAJÚ TECHNICKÚ NORMU PRE KOMERČNÉ A VEREJNÉ BUDOVY

  3. VYSOKÁ KVALITA ZAISŤUJE DLHODOBÚ SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV: NEKORÓZNY, VYSOKO ODOLNÝ MATERIÁL ZABRAŇUJE REKLAMÁCIÁM ZÁKAZNÍKOV.

  4. MATERIÁL ECOGUSS NEKORODUJE A JE ODOLNÝ VOČI AGRESÍVNYM ODPADOVÝM VODÁM. VYZNAČUJE SA DLHOU ŽIVOTNOSŤOU. KAŽDÝ ZÁKAZNÍK BUDE SPOKOJNÝ S ICH FUNKČNOSŤOU A NENÁROČNOSŤOU NA ÚDRŽBU.

S VPUSTAMI ECOGUSS DODRŽÍTE STAVEBNÝ HARMONOGRAM

Keďže tento systém umožňuje inštalatérom vykonať inštalačné práce jednoducho a rýchlo, nebudete mať žiadne časové straty a plán prác sa nenaruší. Vpusty Ecoguss vážia až o 70 % menej ako vpusty zo sivej liatiny. To znamená, že manipulácia na stavbe je jednoduchá. Ich stabilita je pritom vynikajúca.
Ďalšou výhodou je, že nevyžadujú uzemnenie.  To znamená úsporu nákladov, pretože nie je potrebné klásť uzemňovacie káble. Inštalácia je ešte jednoduchšia použitím montážnej súpravy Quick-Fit .

 

PROTIPOŽIARNA OCHRANA JE SAMOZREJMOSŤOU

Protipožiarna ochrana je jednou z kľúčových bezpečnostných požiadaviek, ktorú musia splniť drenážne systémy. Kompozitné vpusty Ecoguss s nízkou tepelnou vodivosťou a vzduchotesnými uzávermi s vodným tesnením zabraňujú prenosu tepla a toxických plynov z iných miestností v prípade požiaru. Sú preto ideálnou voľbou pre plánovanie požiarnych prestupov a v kombinácii s protipožiarnymi prvkami ako je Fire-Kit, sú uzavreté okamžite, keď sa požiar dostane do vpustu. Samotná upchávka Fire-Kit má deklarovanú protipožiarnu odolnosť R120.

Podľa vyjadrenia Rainera Küblera, produktového manažéra pre technológiu odtokov v spoločnosti KESSEL, použitím vpustov Ecoguss projektanti zabezpečujú ochranu ľudského života a spĺňajú vysoké požiadavky na bezpečnosť stavby.

 

OBRÁŤTE SA NA ODBORNÍKOV

Vpusty Ecoguss, vyrábané z kompozitného materiálu s kovovými a plastovými časťami, sú univerzálnym riešením pre odvodnenie budov, parkovísk, striech a dvorov. Spájajú výhodné vlastnosti všetkých konvenčných materiálov, čo uľahčuje výber produktov a špecializovaným projektantom uľahčuje údržbu profesionálneho odvodnenia v súlade so smernicami.

S vpustami Ecoguss ušetríte čas a peniaze, sú vhodné na použitie a spĺňajú normy pre verejné aj komerčné budovy, majú dlhú životnosť a sú odolné voči odpadovým vodám. Okrem toho majú vynikajúcu stabilitu, ľahkú manipuláciu a jednoduchú inštaláciu. Vpusty Ecoguss sú v súlade s technickou normou pre odvodnenie budov a objektov a majú nízku tepelnú vodivosť a vysokú vzduchotesnosť.