VIDEO - Montáž sprchového žľabu LINEARIS

blog-montaz-linearis

VIDEO - Montáž sprchového žľabu KESSEL LINEARIS Compact

Montáž sprchového žľabu KESSEL LINEARIS Compact zahŕňa jednoduchú inštaláciu v niekoľkých krokoch.

Montážne video: