Záručné podmienky

Záručné podmienky:
Záručné podmienky sa riadia Občianskym zákonníkom. Importér KALA Myjava s.r.o.  zodpovedá za kvalitu, kompletnosť a funkčnosť zariadenia počas záručnej lehoty. Platnosť záruky na zariadení je podmienená vykonaním pravidelného servisného zásahu na dodanom zariadení. Tento servisný zásah musí byť riadne zdokumentovaný.

Záručná doba na plastové šachty je 20 rokov vodotesnosti, na čerpadlá a riadiace regulačné systémy je 24  mesiacov od dátumu predaja.
Záruku poskytuje importér KALA MYJAVA s.r.o.  alebo jeho predajca.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebiteľné diely. Opotrebenie materiálu sa nepovažuje za chybu.
Reklamácia v stanovenej záručnej dobe bude uznaná za nasledujúcich podmienok:
• reklamácia bola uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení chyby,
• bude predložený riadne vyplnený záručný list s uvedením dátumu predaja, potvrdením predajcu o predaji, montážnej firmy, ktorá vykonávala montáž pripojenia čerpadla a odbornej elektromontážnej firmy, ktorá vykonávala pripojenie čerpadla na elektrickú resp. rozvodnú sieť (toto neplatí pre výrobky s káblom ukončeným zástrčkou),
• zariadenie bolo skladované, nainštalované a spustené do prevádzky podľa inštalačného návodu výrobcu
• zariadenie bolo použité na daný účel v súlade s inštalačným návodom výrobcu: zariadenia označené „S“ pre šedú odpadovú vodu, zariadenia označené „F“ na splaškové odpadové vody.  Záruka nebude uznaná, ak zariadenie obsahovalo cudzie telesá a predmety, ktoré nemôžu byť predmetom určenia a použitia tohto zariadenia (pre zariadenia označené „F“ je možné použitie iba toaletného papiera).
• neboli vykonané žiadne zásahy neautorizovanou osobou,
• neboli vykonané náhrady dielov cudzími dielmi,
• zariadenie nebolo poškodený vonkajšími zásahmi, zásahmi tretích osôb alebo vyššou mocou,
• zariadenie bolo zaistené proti preťaženiu a účinkom prepätia (prepäťové špičky).
 
Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predajcu.
Importér KALA Myjava s.r.o. alebo jeho predajca si vyhradzujú právo vyúčtovať všetky neoprávnené náklady v súvislosti s neuznanou reklamáciou alebo opravou, ktorá bola neoprávnená.

Top produkty

Sprchový žľab LINEARIS Comfort 750 mm

Sprchový žľab LINEARIS Comfort 750 mm

LINEARIS Comfort, štrbinový sprchový žľab s otočným nerezovým roštom pre vloženie dlažby Komple..

384,00 € Bez DPH: 320,00 €

Spätná klapka Staufix DN 50;  73050

Spätná klapka Staufix DN 50; 73050

Staufix je vysokokvalitná spätná klapka s dvomi klapkami určená na priebežné potrubie, v súlade s no..

136,80 € Bez DPH: 114,00 €

Spätná klapka Staufix Typ 2 DN 125

Spätná klapka Staufix Typ 2 DN 125

Staufix je vysokokvalitná dvojitá spätná klapka určená na priebežné potrubie, v súlade s normou..

368,40 € Bez DPH: 307,00 €

Stenový vpust SCADA 48003.42M

Stenový vpust SCADA 48003.42M

SCADA, stenový vpust s LED osvetlením Kompletný stenový vpust na predstenovú inštaláciu a pripo..

636,00 € Bez DPH: 530,00 €