SCADA stenové vpusty

 - to je Made in Germany


SCADA predstavuje moderné riešenie odvodnenia Vášho sprchovacieho kútu.

Vpust je určený hlavne na predstenovú inštaláciu.


V ponuke sú dve zaujímavé série produktov:


Upresniť vyhľadávanie